Açık Pozisyonlarımız

HEMEN BAŞVUR

İklimlendirme Sistemleri Mühendisi

HEMEN BAŞVUR

Lojistik Müdürü

HEMEN BAŞVUR

Makine Mühendisi

İletişim Kültürümüz
  • Statik değil, dinamik bir yapıya sahip olan İnsan Kaynakları yönetimimiz; iş odaklı değil, işi yönlendiren insan odaklıdır. İnsanı, bir maliyet unsuru olarak değil, önemli bir girdi olarak görür. Geleneksel kalıp ve normlar yerine misyon, vizyon ve değerlere odaklı bir faaliyet yürütür.
  • Bilgiye odaklanan bir işleyişe sahip olan ve proaktif davranışları teşvik eden İnsan Kaynakları yönetimimiz, operasyonel faaliyet yerine koçluk vermeyi hedeflemektedir.
  • Analitik düşünen, iş motivasyonu ve iletişim becerisi yüksek, problem çözme ve karar verme yetenekleri gelişmiş, sonuç odaklı, öğrenme ve araştırmaya açık, güvenilir, üstün iş ahlakına sahip dürüst insanları bulup organizasyona kazandırmayı hedef almaktadır.
Fırsat Eşitliği Politikamız
  • Çalışanlarımız ile ilgili işe alım, terfi, gelişim vb. konularda aldığımız kararlarda din, dil, ırk, etnik köken farkı gözetmez, şirket içinde ortak akılı ön plana çıkartırız.
  • Çalışanlarımıza yönelik veya onlar arasında oluşabilecek her türlü ayrımcılığa ve tacize karşı durur, bu konularda asla taviz vermeyiz.
  • Tüm insan kaynakları politika ve süreçlerimizi, bu temel prensibi esas alarak uygularız.
Yeni İntergaz’da
Sana da yer var!
HEMEN BAŞVUR

Genel Başvuru